logo

Kdo je nutriční terapeut?

Wiki Zajímavosti Poradce
nutricni terapeut

Zhubněte s unikátními produkty:


Označením nutriční terapeut bývá označován nejen absolvent vysoké školy, ale i absolventi vyšších odborných škol. Jedná se tudíž o studované terapeuty, kteří nemají za sebou jen rekvalifikační kurzy, ale tříleté studium. Smí radit s hubnutím i nemocným pacientům na rozdíl od výživového poradce.

Nutriční terapeut - VŠ

Nutriční terapeut je absolvent bakalářského studijního programu, který smí vykonávat zdravotnické nelékařské povolání - nutriční terapeut.

Jedná se o bakalářský obor, který se studuje 3 roky na vysoké škole a to jak prezenčně, tak i kombinovaně (dálkově). Studium je ukončeno titulem Bc. Tento studijní obor je možné studovat na těchto školách:
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - Brno
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Praha
Lékařská fakulta Ostravské univerzity - Ostrava
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity - České Budějovice

Diplomovaný nutriční terapeut - VOŠ

Diplomovaný nutriční terapeut je absolvent oboru - diplomovaný nutriční terapeut. Tento obor se studuje na vyšší odborné škole a to jak v denní formě, tak dálkové. Uděluje se titul DiS.

Tento obor můžete studovat na těchto školách:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola - Praha 4, 5. května 51
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická - Plzeň, Karlovarská 99
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická - Brno, Merhautova 15
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická - Ostrava, Jeremenkova 2

Jak probíhá vyšetření?

Odborný výkon, který poskytuje nutriční terapeut, zahrnuje například:
vyšetření a zhodnocení stávajícího nutričního stavu,
měření na přístroji,
sestavení nutričního plánu,
propočet a zhodnocení jídelníčků,
sestavení jídelníčku na míru,
edukace.

Nutriční terapeuty najdete nejen v nemocnicích, ale i ve vlastní nutriční ambulanci nebo studiu. Máte-li doporučení lékaře, je nutriční poradenství v nemocnicích poskytováno zdarma. Bez doporučení je nutné tento výkon hradit. V soukromé ambulanci se za poradenství platí vždy.

Tak jako všude, tak i zde platí, že nutriční terapeut může být dobrý a špatný. Zjišťujte si proto podle referencí, jaké s ním mají ostatní zkušenosti. Nutriční terapeut by neměl prodávat přípravky, nedoporučuje pochybné diety a měl by radit, jak zhubnout zdravým způsobem.


Nový komentář do diskuze: